KO voor Truus Miske

ASSEN/ZUIDLAREN - De bijbehorende versierselen werden haar opgespeld tijdens een repetitie van het Gereformeerd Mannenkoor Noord-Drenthe in Zuidlaren, waarvan mevrouw Miske al 25 jaar de financiële administratie verzorgt. Miske kreeg de onderscheiding voor haar inzet voor en betrokkenheid bij het Gereformeerd Mannenkoor Noord-Drenthe. Sterker nog, als zij zich 25 jaar geleden niet had ontfermd over het koor dan had het niet meer bestaan. Zo slecht stond het koor er destijds financieel voor.

Ze was daarnaast 25 jaar pleegouder voor psychiatrische patiënten die op Dennenoord verbleven, bood hen onderdak en de gelegenheid deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Daarnaast was ze oprichtster van en vrijwilliger bij de Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zuidlaren. Ze was eveneens vrijwilliger bij woonzorgcentrum Tienelswolde en ook nog eens vrijwilliger bij de Gereformeerd Kerk Vrijgemaakt in Zuidlaren Ook is ze betrokken bij de organisatie van het Bevrijdingsconcert in Assen dat sinds 2016 wordt gehouden.