Midden-Groningen voorzichtig positief over voornemens minister Wiebes

HOOGEZAND - Nieuwe en bemoedigende stappen in de goede richting. Zo beschouwen burgemeester en wethouders van Midden-Groningen het recente advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de gaswinning fors te verlagen.

B en W zijn tevens ‘voorzichtig positief’ over het voornemen van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de gasputten Overschild, De Pauwen en Ten Post, de productielocaties die direct invloed hebben op het noorden van Midden-Groningen, per direct te sluiten, en de bekendmaking van het schadeprotocol.

Advies vermindering gaswinning

Het SodM presenteerde vanochtend het advies aan de minister om de productie te verlagen naar 12 miljard kubieke meter per jaar. Ook de definitieve sluiting van de putten Overschild, De Pauwen (beide in de gemeente Midden-Groningen) en Ten Post maakt deel uit van dat advies. In het winningsbesluit van 2016 was de productie uit deze putten al geminimaliseerd. B en W juichten het toe dat de minister het voornemen van de NAM en het advies van de SodM op dit onderwerp direct omzet in maatregelen. Wat Midden-Groningen betreft zou de minister het productieplafond van 12 miljard kubieke meter gaswinning moeten overnemen. De veiligheid van de inwoners is leidend bij het maken van de afwegingen.

Schadeprotocol

B en W van Midden-Groningen zijn bovendien blij er nu ook een schadeprotocol ligt waar de inwoners wat aan hebben. Wethouder Anja Woortman: “Onze inwoners hebben erg lang moeten wachten op het behandelen van hun schademeldingen. Daar lijkt nu een kentering te komen doordat de Staat het schadeproces naar zich toe trekt. Het zou mooi zijn als er op korte termijn duidelijkheid ontstaat en de ontstane achterstanden voortvarend worden weggewerkt.”