Vignet Gezonde School voor Van Heemskerckschool

HOOGEZAND - De Van Heemskerckschool in Hoogezand heeft het vignet Gezonde School behaald. Wethouder Jan Jakob Boersma bevestigt donderdag 1 februari een bijbehorend wandbord aan de gevel van de school.

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

Gezondheidsprogramma

Omdat structurele gezondheidsbevordering bijdragen aan betere leerprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl, is in de toenmalige gemeente Hoogezand-Sappemeer in het najaar van 2016 het project ‘Gezonde School’ gestart. Het project is onderdeel van het brede gezondheidsprogramma ‘Blijvend gezond en sociaal actief’ dat tot 2020 loopt in Sappemeer, Noorderpark en omgeving. Naast de Van Heemskerckschool doen de Theo Thijssenschool en ’t Heidemeer mee aan Gezonde School. ’t Heidemeer heeft eind 2017 het vignet Gezonde School gekregen.

Thema’s

Het project Gezonde School werkt via thema’s aan gezondheidsbevordering van zowel de kinderen en ouders als de leerkrachten. De drie basisscholen kozen de thema’s ‘Sport en Bewegen’ en ‘Welbevinden en Sociale Veiligheid’. Elke school stelde een gezondheidsplan op met de gekozen thema’s en werkte elk thema uit in vier onderdelen: ‘signaleren’, ‘fysieke en sociale omgeving’, ’beleid’ en ‘educatie’. De accenten in de aanpak verschillen per school.

Van Heemskerckschool

Het team van de Van Heemskerckschool heeft de afgelopen periode veel aandacht besteed aan het thema Welbevinden en Sociale Veiligheid. De leerkrachten hebben een KiVa-training gevolgd en zijn daarin inmiddels gecertificeerd. In de aanpak ligt de nadruk op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Beoogd effect is dat de kinderen lekker in hun vel zitten, met respect met elkaar omgaan en stevig in hun schoenen staan. https://youtu.be/79N7f11TM7Y