Vroeger en Nu | Ambonezenkerk

FOXHOL - Vroeger en Nu, aflevering zesenveertig, verhaalt ons over de Molukse bevolkingsgroep, die zich in 1961 vanuit de Carel Coenraadpolder in Foxhol vestigde.

Gemeentearchivaris Teade Smedes noteerde deze geschiedenis in het boek ‘Tussen belofte en teleurstelling bloeide een nieuw bestaan, het verhaal van de Molukse gemeenschap in Hoogezand-Sappemeer’.

In het begin hielden deze nieuwe inwoners van Foxhol hun kerkdiensten in het dorpshuis. Plannen voor een eigen kerk waren er al vanaf het moment dat bekend werd dat er een Molukse woonwijk zou komen in Foxhol. De gemeente werd belast met het ten uitvoer brengen en voorfinancieren van een houten kerk. Het scheelde echter weinig of er was nooit een kerkgebouw gekomen, want voorwaarde was dat er een woonwijk zou komen met tenminste dertig Molukse gezinnen. Er kwamen echter maar twintig Molukse gezinnen naar Foxhol.

In de verwachting dat de andere woningen in de wijk ook door Molukkers bewoond zouden worden, werd er in mei 1962 toch begonnen met de bouw van de afgebeelde houten barak en op zondag 23 december 1962 werd de kerk met de naam Maranatha (‘Heer kom’) officieel in gebruik genomen met een dienst door dominee Metiary. In de volksmond stond de kerk bekend als ‘Ambonezenkerk’. In het begin diende het kerkgebouw ook als sociaal-cultureel centrum voor de Molukse gemeenschap. Jongerenactiviteiten vonden in het jeugdlokaal plaats.

Ook hielden ambtenaren van het CAZ (Commissariaat Voor Ambonezenzorg) soms zitting in deze ruimte, met name voor het verstrekken van uitkeringen. De Molukse Gemeente in Foxhol was de kleinste kerkelijke gemeente van Nederland. De rijksoverheid streefde er in de jaren zeventig naar om de handen van de Molukse gemeenschap af te trekken.

Het onderhoud van de kerkgebouwen, die nog steeds in eigendom waren van de overheid, liet te wensen over. In 1988 besloot de overheid de Molukse kerkgebouwen over te dragen aan de verschillende Molukse kerkgenootschappen. Hieronder bevond zich ook de kerk te Foxhol. Omdat vele kerken waren gebouwd als barakkerken en in slechte staat verkeerden, had de synode bij de overdracht een geldbedrag meegekregen om nieuwe kerken te bouwen. In 1994 werd in opdracht van het kerkgenootschap de oude kerk afgebroken en een nieuwe kerk gebouwd. Van het oude gebouw bleef alleen de kerkklok -die nog dateerde van de periode in de Carel Coenraadpolder- bewaard en op deze werd op de nieuwe kerk geplaatst. Het nieuwe stenen kerkgebouw is op 9 september 1995, onder de naam ‘Petruskerk’, in gebruik genomen.

In 2007 is de kerk nog in het nieuws geweest, vanwege de ontvreemding van de klok …

Voor opmerkingen of aanvullingen mailt u naar : histverhosap@gmail.com.