VVD Groningen: Geef Groningers hun toekomst terug

GRONINGEN - De VVD in de provinciale staten van Groningen vindt dat Groningers zo snel mogelijk hun toekomst terug moeten krijgen. De problemen rond de gaswinning zou in samenhang met onder meer de krimp en de vergrijzing aangepakt moeten worden. Dat betoogt Mirjam Wulfse, fractievoorzitter van de VVD in provinciale staten van Groningen.

Om de haverklap is er bij ons in Groningen een beving. Veel Groningers leven in angst. Nog meer Groningers zijn boos omdat de afhandeling van de bevingsschade vastloopt in een bureaucratisch moeras. Ze voelen zich niet gehoord, niet serieus genomen, vernederd zelfs.

We dachten hier in Groningen vijf jaar geleden nog met een redelijk overzichtelijk probleem te maken te hebben. Inmiddels is dat wel anders. Vijf jaar later weten we ongeveer hoe gecompliceerd het probleem is, we weten iets meer van seismiciteit, maar we hebben geen idee wat ons nog te wachten staat. Dat brengt grote onzekerheid met zich mee.

De constructies die in Groningen zijn opgetuigd om de problemen het hoofd te bieden zijn veel te complex en geven de mensen te weinig vertrouwen en te weinig eigen regie. Dat geldt zeker voor de schadeafhandeling die nu zelfs is stilgelegd. Het enige lichtpuntje tot nu toe is de toezegging van VVD-minister Wiebes dat de NAM bij de afhandeling van de schade ‘bij de achterdeur’ wordt gezet.

De situatie na de laatste aardbeving op 8 januari in Groningen schreeuwt om een overheid die ervoor zorgt dat de Groningers weer vertrouwen krijgen. Vertrouwen in de toekomst en vertrouwen in de overheid. Duidelijkheid, dat is waar de Groningers die meelopen in de diverse indrukwekkende fakkeltochten om vragen.

Hoe kunnen het Rijk, het provinciebestuur en de colleges in de getroffen Groningse gemeente zorgen voor die duidelijkheid? Ten eerste door ervoor te zorgen dat de schadeafhandeling zo snel mogelijk wordt opgepakt. Ten tweede door er op toe te zien dat het nieuw op te richten Instituut Mijnbouwschade vrij blijft van politieke invloeden.

Maar dat is pas het begin. We staan in Groningen aan de vooravond van een enorme transitie. De aanpak van de krimp op het platteland, van de vergrijzing, en van de enorme hoeveelheid verouderde Groningse (corporatie-)woningen komt als het ware in een snelkookpan door de aardbevingsproblematiek.

Hele straten moeten worden gesloopt. Mensen worden gedwongen te verkassen. Dorpen raken ontwricht. Het provinciebestuur komt mét de Groningers voor een enorme uitdaging te staan: waar bouwen we opnieuw? Wat bouwen we? Waar komen winkels terug en waar niet? Bouwen we energieneutraal of in elk geval gasloos?

Onwaarschijnlijk ingewikkelde keuzes die in samenhang zorgvuldig gemaakt moeten worden door het provinciebestuur, samen met de inwoners en bedrijven. Daar lig een belangrijke taak voor de provincie Groningen. De regionale economie, het ruimtelijk domein, de inrichting van het landschap, het zijn dé taken van de provincie. Deze kan de dorpen en gezamenlijke aardbevingsgemeentes uitstekend helpen met het aanpassen van gebiedsvisies en het schrijven van nieuwe toekomstvisies voor Groningen.

Als er ooit een moment is geweest waarop het middenbestuur kan aantonen hoe nodig het is, dan is het nu, in Groningen. Ik roep de provinciebestuurders op zichtbaar en vol vertrouwen deze positie in te nemen en de mensen naar een nieuwe toekomst te helpen. Er zijn volop ideeën en de architecten staan klaar. Een geweldige uitdaging en ook een unieke kans, waarbij het Rijk zeker kan helpen.

,,Voor goede plannen is altijd geld”, zei premier Mark Rutte herhaaldelijk in Groningen op het provinciehuis. Maak die plannen als de wiedeweerga en geef Groningers hun vertrouwen en hun toekomst terug.

Mirjam Wulfse - Mirjam Wulfse is fractievoorzitter van de VVD in provinciale staten van Groningen.