Reünie Aletta Jacobs College

HOOGEZAND - Het dr. Aletta Jacobs College bestaat in 2018 150 jaar. Dit jubileum zal uitgebreid gevierd gaan worden. Op zaterdag 13 oktober 2018 is er een reünie.

Dus eigenlijk voor allen die het openbaar voortgezet onderwijs in Hoogezand-Sappemeer hebben bezocht of hier op de verschillende openbare vo-scholen hebben gewerkt. Er worden dan ook veel bezoekers verwacht op die bewuste zaterdag in oktober, soms wel 3 of 4 generaties van één familie. Zoals ook het geval is bij de familie ‘Smid’ op de foto.

Reünie

Het thema van de reünie is: ‘Terugkijken op toen met de middelen van nu’. Als Kees Smid (82) op de praatstoel zit kan hij uren vertellen over zijn tijd op het voortgezet onderwijs, hij bezocht in zijn jonge jaren de ULO-school aan de Vosholen. “Verschil met nu is dat we vier jaar dezelfde leraar voor een vak hadden.” Ook vertelt hij dat het in die tijd heel normaal was om bij gladheid een docent van huis te halen. “Ik herinner me dat nog van meneer Kuiper, de docent Frans, die aan de Parkstraat in Sappemeer woonde. Nu zou je beschouwd worden als uitslover.” Oudste dochter Lucien Kasto begon in de brugklas van de dr. Aletta Jacobsscholengemeenschap aan de Nieuweweg, maar kon haar draai niet vinden op de grote school. Ze ging daarom in het tweede jaar naar de LEAO, een administratieve opleiding die voornamelijk door meisjes werd gevolgd, in het gebouw van de G. Boerschool aan de Frans Halsstraat. Lucien: “Wat me het meeste is bijgebleven aan de tijd op de LEAO is de gemoedelijke sfeer op school, de gezelligheid en vooral ook de Minerva feestjes”.

Ardennentocht

Haar zoon Kelvin – in zijn tienerjaren talentvol voetballer - behaalde op het Aletta zijn MAVO- en HAVO-diploma. Als hij terugkijkt, dan baalt hij ervan dat hij in de derde klas niet kon deelnemen aan de Ardennentocht omdat hij geblesseerd was geraakt. Gevraagd naar zijn mooiste herinnering noemt hij de reizen naar Brussel en Praag in het kader van de internationalisering. Grinnikend vertelt hij ook dat hij de lessen natuurkunde niet meer mocht volgen wegens een meningsverschil met de leraar en toch maar mooi een hoog cijfer op zijn rapport - namelijk een 9,4 – wist te behalen.

Fietsenstalling

Jongste dochter Hilda Guns-Smid haalde op de dr. Aletta Jacobsscholengemeenschap haar MAVO-diploma en deed nog een jaar HAVO. Het fijne aan haar start op het Aletta vond ze de aparte brugklasvleugel, het binnenplein voor brugklassers en de speciale fietsenstalling voor eerstejaars. Het gaf een gevoel van veiligheid en maakte de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs makkelijker. Het leukste vak op school vond ze textiele werkvormen van mevrouw Van Buul. Hilda zat in de klas die voor het eerst in dit vak examen mocht doen. Inmiddels is Hilda weer terug op school, ze werkt er met veel plezier op de administratie van het dr. Aletta Jacobs College. En vanuit haar kantoor ziet ze regelmatig haar kinderen Thijmen en Maartje voorbijlopen. Dochter Maartje zit in de brugklas HAVO/VWO en voelt zich als een vis in het water op het Aletta. Zo is ze is onlangs verkozen om namens haar klas zitting te nemen in de klankbordgroep, een overlegorgaan voor leerlingen. Zoon Thijmen is ingestroomd in de derde klas VMBO. Ook hij heeft het naar de zin. Hij heeft vorig jaar wel – in tegenstelling tot zijn neef Kelvin – aan de Ardennentocht meegedaan. Zes dagen met rugzak, door bossen en over heuvels, trekkend van kampplaats naar kampplaats. Afstand 120 kilometer: een hele prestatie. Voor hem nu een belangrijk jaar, hij mag in mei examen doen.

Vierde generatie

Schoonzoon Marcel Guns kwam op 16-jarige leeftijd naar de dr. Aletta Jacobs Scholengemeenschap aan de Nieuweweg, waar hij instroomde in HAVO-4. Hij zei: “Ik vond de grote school wel interessant, maar het voelde – na de MAVO in Groningen – vooral ook als thuiskomen. Want mijn klasgenoten hier waren mijn voetbalmaatjes en de vrienden waar ik mee uitging. Ik kijk dan ook met veel plezier terug mijn middelbareschooltijd op het Aletta.” Opa Smid vertelt dat over twee jaar achterkleinkind Romain – nu in groep 7 basisonderwijs – naar de brugklas zal gaan. Dan zal de vierde generatie op het Aletta worden ingeschreven. Een commissie is op dit moment druk bezig een programma samen te stellen voor het jubileum op zaterdag 13 oktober 2018, hierover is meer te lezen op de schoolsite www.aletta.nl en op de facebookpagina. Vanaf april kan via deze site ook worden ingeschreven en kan bekeken worden welke oud-klasgenoten en oud-docenten zich al hebben aangemeld.