Bezoekersrecord voor de Groninger Kerken in 2017

REGIO - - De zomeropenstelling van de kerken van Middelstum, Pieterburen, Krewerd en Midwolde zorgde in 2017 voor een recordaantal bezoekers. Het aantal nam toe met 25.000, dat is een verdubbeling van het aantal bezoekers ten opzichte van voorgaande jaren. Ook de andere opengestelde kerken in de provincie profiteerden van deze toenemende belangstelling.

Deze spectaculaire toename is vooral te danken aan het project ‘Het Grootste Museum van Nederland’, dat wordt georganiseerd en gepromoot vanuit Museum Catharijneconvent in Utrecht en mogelijk is gemaakt door de BankGiro Loterij. Daarnaast zijn bijzondere activiteiten in diverse kerken ontplooid die hebben bijgedragen aan dit resultaat, waaronder de Architectuurmanifestatie De Amsterdam School in Groningen tijdens de zomermaanden in de kerken van Onderdendam, Bedum, Westeremden en Appingedam.

In navolging van dit grote succes streeft de Stichting Oude Groninger Kerken de komende jaren naar een permanente (zomer)openstelling van minimaal 50 kerken. In 2018 zullen al 40 kerken de deuren gastvrij openen, in het gouden jubileumjaar 2019 volgt dan de rest. De reacties van bezoekers uit binnen- en buitenland tonen aan dat dit voor Nederland unieke initiatief ook in de komende jaren op veel enthousiasme kan rekenen.

In 2017 werd aan 15 kerken planmatig onderhoud gepleegd. Veelomvattend waren de werkzaamheden aan de toren van Uitwierde en de kerken van Usquert en Oude Pekela. Het kleinere reguliere onderhoud aan bijvoorbeeld de kerken van Losdorp, Marum, Leermens, Den Horn en de Folkingestraat synagoge in Groningen heeft die monumenten in goede conditie gebracht. Dit belangrijke onderhoud werd mogelijk gemaakt door subsidies van de rijksoverheid en het J.B. Scholtenfonds. De kosten voor het herstel van aardbevingsschade aan diverse kerken werd volledig gedragen door de NAM.

De feestelijke oplevering van de restauratie, het bouwkundig versterken en het bestemmen van de Molukse kerk in Appingedam tot multifunctioneel centrum met mini-museum, een speciaal ontworpen kast met informatie over de Molukse geschiedenis, was een van de hoogtepunten voor de Stichting Oude Groninger Kerken in 2017. De kerken van Harkstede en Meedhuizen zijn in 2017 overgedragen zodat er eind 2017 88 kerken, 2 synagogen, 8 losstaande torens en 54 historische kerkhoven door de Stichting Oude Groninger Kerken worden beheerd.

Niet alle stichtingskerken zullen in de toekomst nog worden gebruikt voor hun oorspronkelijke doel. Daarom heeft de Stichting Oude Groninger Kerken een omvangrijk programma voor herbestemming van een deel van haar gebouwen. Zo zullen in de komende jaren de kerken van Beerta, Obergum, Onderdendam en Overschild een nieuwe functie krijgen. In 2018 valt het besluit over de spectaculaire functiewijziging van kerk, toren en verenigingsgebouw in Garmerwolde in het kader van het educatieve jubileumproject Feest! In Oost en West dat in 2019 van start zal gaan.

Belangstelling wekken voor het religieus erfgoed van Groningen is, naast de instandhouding ervan, het belangrijkste doel van de Stichting Oude Groninger Kerken. Het bevorderen van betrokkenheid van jongeren is daarbij een speerpunt. Het Sleutelbewaardersproject was ook in 2017 zeer succesvol. Lokale basisscholen delen daarbij het beheer van tot nu toe 10 kerken met de plaatselijke vrijwilligers van de stichting. De kinderen worden op die manier op een actieve manier bij ‘hun’ kerk betrokken.