Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst noordelijk deel Stadshart

HOOGEZAND- SAPPEMEER - Geveke Bouw B.V. en de gemeente Hoogezand-Sappemeer gaan de ontwikkeling oppakken van het noordelijk deel in het Stadshart. Hiertoe ondertekenen wethouder José van Schie en Harry Leggedoor, algemeen directeur Geveke Bouw BV, een samenwerkingsovereenkomst op 20 december 2017.

Het centrum van Hoogezand kent een karakteristieke ruimtelijke structuur, waarbij de Kerkstraat als het ware de toegangspoort is tot het Stadshart. Het is al jaren een wens om de kwaliteit van dit gebied te verbeteren. Het plan voorziet in nieuwe woningen, de herinrichting van de Kerkstraat en verbetering van de openbare ruimte.

De gemeente heeft samen met Geveke, Groninger Huis, Lefier en de Reensche Compagnie een plan gemaakt om gezamenlijk te investeren in het noordelijk deel in het Stadshart. Zij willen samen als ontwikkelaars en afnemers de Kerkstraat en omgeving aanpakken qua leefbaarheid en uitstraling. Onlangs heeft de provincie hiervoor nog 1,6 miljoen beschikbaar gesteld uit de subsidie Leefbaarheidsgelden en vindt ook zij het van belang dat het Noordelijk deel van het Programma Stadshart een impuls verdient.

De samenwerkingsovereenkomst is het vervolg, waarbij Geveke en de gemeente het project opstarten. Lefier, Groninger Huis en De Reensche Compagnie gaan de komende jaren, evenals Geveke, woningen voor diverse doelgroepen realiseren. In 2018 wordt de voorbereiding opgestart, zodat in 2019 een begin wordt gemaakt met de bouw en de aanpak van de openbare ruimte.