Hoe ziet u de toekomst van het centrum van Zuidlaren?

ZUIDLAREN - - Hoe zien de inwoners de toekomst van het centrum van Zuidlaren? Dat moet blijken uit de enquête die op donderdag 21 december van start is gegaan. Inwoners kunnen deze tot en met zondag 7 januari invullen via www.centrumzuidlaren.nl

Zuidlaren staat aan de vooravond van grote ontwikkelingen. Want met de aankoop van het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve, ontstaat er een unieke kans. De kans om een impuls te geven aan het hele centrum van Zuidlaren.

Burgemeester en wethouders houden nu een enquête om zich een beeld te vormen van wat er bij de inwoners leeft. Hoe inwoners de toekomst van het centrum van Zuidlaren zien. Wat volgens hen belangrijk is. En waar de gemeente rekening mee moet houden. Inwoners kunnen hun mening geven over allerlei onderwerpen. Zoals parkeren, winkelaanbod, groen, verkeer en karakter van het centrum. Onder de deelnemers wordt 25 x een kop koffie met appelgebak in “Op ’t Olle Stee” verloot.

De uitkomsten van de enquête worden begin maart bekend gemaakt. Vervolgens is het na de verkiezingen aan de nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van B&W om verder invulling te geven aan de centrumontwikkeling van Zuidlaren.

Meedoen zonder internet

Inwoners zonder internet kunnen vanaf 21 december telefonisch contact opnemen met onderzoeksbureau Citisens om de vragenlijst door te nemen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur via tel: 0800-75 75 755 (gratis). Verder zijn er op vrijdag 22 december straatenquêteurs van onderzoeksbureau Veldmark actief in het centrum van Zuidlaren.