Nieuwjaarsbijeenkomst v.v. Hoogezand in samenwerking met kledingbank Maxima

HOOGEZAND - Zaterdag 6 januari wil het hoofdbestuur van de voetbalvereniging Hoogezand al haar leden, sponsoren, vrijwilligers en iedereen die v.v. Hoogezand een warm hart toedraagt van harte uitnodigen bij de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Omdat de grootste voetbalvereniging ook maatschappelijk betrokken wil zijn, heeft het bestuur besloten tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst nadrukkelijk aandacht te vragen voor de kledingbank MAXIMA - Sappemeer.

Het bestuur hoopt dat ieder lid één van de volgende zaken wil aanleveren:

• (schone) Tweedehands kinderkleding

• (schone) Tweedehands herenkleding

• Nieuw ondergoed voor kinderen

• schone) Tweedehands sportkleding en sportschoenen

• Uiteraard mag tweedehands dameskleding ook, maar aan bovenstaande is meer behoefte.

Inleveren bijvoorkeur tijdens de Nieuwjaarsreceptie, zaterdag 6 januari 2018 van 17.00 – 19.00 uur.

Gedurende de maand december tot 6 januari kunt u alvast uw bijdrage in de vorm van kleding inleveren in de kantine van v.v. Hoogezand.

Voor meer informatie over MAXIMA kledingbank Sappemer zie www.kledingbankmaxima.nl

Molenraai 1. Telefoon: 06-48707204, contact@kledingbankmaxima.nl