Nieuwe buitenkasten voor AED’s in elke kern van Menterwolde

MENTERWOLDE - In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Van die slachtoffers worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd. Dat zijn gemiddeld 200 reanimaties per week. De meeste reanimaties gebeuren thuis.

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) en reanimatie kunnen daarbij levensreddend zijn.

Het aantal geregistreerde AED’s in onze gemeente is momenteel 23. Hiervan zijn 16 AED’s door de gemeente beschikbaar gesteld. Locaties c.q. instellingen waar de AED’s zijn geplaatst zijn o.m. de dorpshuizen en lokale EHBO-verenigingen. Inmiddels zijn er de afgelopen jaren meer instellingen die eveneens een AED hebben aangeschaft.

Maar in Menterwolde was, voor zover bekend, geen enkele AED dag en nacht bereikbaar. Een AED die in een buitenkast is geplaatst, is 24/7 beschikbaar. Dit verhoogt de slagingskans van overleven bij een slachtoffer. Deze kasten zijn voorzien van een code en zijn zonder deze code niet te openen. Het alarmeringssysteem HartslagNu wordt gebruikt om burgerhulpverleners te alarmeren. HartslagNu is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een melding van een mogelijke reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg gestuurd, maar wordt ook een groep burgerhulpverleners in de omgeving gealarmeerd. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via een sms of via de speciale app en kan de AED uit de buitenkast halen.

De gemeente vindt het van cruciaal belang dat in ieder dorp een AED in een buitenkast is geplaatst. Hiermee is dan de AED 24/7 beschikbaar. Zowel in Borgercompagnie als in Noordbroek is een initiatief ontstaan vanuit beide dorpen. Het college van burgemeester en wethouders is blij met deze burgerinitiatieven. Mede naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Menterwolde besloten ervoor zorg te dragen, dat in elke kern een AED in een buitenkast wordt geplaatst. Dit verhoogt de slagingskans van overleven bij een slachtoffer.

Gekozen is voor een centrale plek in het dorp en voor iedereen bereikbaar. De buitenkasten met AED worden geplaatst nabij de ingang van de dorpshuizen de Broeckhof in Zuidbroek, de Menterne in Muntendam, dorpshuis Meeden en bij drogisterij Wieringa in Noordbroek en de cultuurwerkplaats BC47 in Borgercompagnie.