Voormalig schoolpand Kiel-Windeweer volop in beweging

KIEL-WINDEWEER - In juli van dit jaar kregen de ouders van de kinderen van de J. Albrondaschool te horen dat de school ging sluiten. In veel gevallen leiden zulke situaties tot leegstand en verpaupering. Voor het voormalige schoolpand in Kiel-Windeweer geldt dit gelukkig niet. Er is nog volop beweging in en rondom het pand.

De kinderen gaan nu naar De Schuthoek in het aangrenzendeZuidlaarderveen. Deze dorpsschool kende door de komst van de kinderen uit Kiel-Windeweer en frisse doorstart met als gevolg een stijgend aantal leerlingen.

Om ook de kinderen tussen de 2 en 4 jaar alvast een plek te bieden is Kinderopvang Oki bereid gevonden om twee dagen in de week een peuterspeelochtend te realiseren. Ook verzorgt Oki in Kiel-Windeweer de naschoolse opvang voor de kinderen van De Schuthoek in Zuidlaarderveen. Ook kinderen van andere scholen zijn hier welkom. De beide initiatieven hebben van Oki de naam BuitenGewoon gekregen. Dit omdat lekker buiten spelen voorop staat.

De Stichting Veur Mekoar had al een ontmoetingsplek in het pand. Dit informatiepunt/steunpunt heeft als doel om mensen uit het dorp zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en met elkaar te verbinden. Verder gebruikt sportvereniging SVK de aanliggende gymzaal. De SVK biedt gedurende de week verscheidene sportmogelijkheden voor jong en oud.

Elke maandagmiddag is er jeugdgym voor kinderen van groep 1-5. In de avonden is er damesgym en zijn er trainingen voor volleybal en tafeltennis. Ook de gemeente heeft de voordelen van dit mooie pand ontdekt. Zij is onlangs begonnen met het geschikt maken van ruimten in het pand voor het geven van personeelstrainingen en andere bijeenkomsten.