Hester van Gorkum gaat scholen leiden

SLOCHTEREN - Hester van Gorkum per 1 januari 2018 benoemd als Bestuurder Stichting OPOS Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren zal met instemming van de gemeente per 1 januari 2018 overgaan op een nieuwe bestuursvorm met een Raad van Toezicht en een bestuurder.

Het huidige bestuur van de stichting zal per 1 januari 2018 als Raad van Toezicht functioneren. Voor de functie Bestuurder is Hester van Gorkum aangetrokken. Van Gorkum (49) heeft ruime ervaring als bestuurder in organisaties in het sociaal domein en heeft vanuit die positie de transities die zich daar de afgelopen jaren hebben voorgedaan vormgegeven. Ze maakt nu de overstap naar het primair onderwijs.

Met haar benoeming hoopt OPOS de komende jaren verder te werken aan de strategische verbreding en verankering van onderwijs en ontwikkeling van alle basisschoolkinderen in de gemeente Midden Groningen en omgeving.

Stichting OPOS heeft zes scholen in de huidige gemeente Slochteren en een school in de gemeente Groningen (Meerstad) met in totaal ongeveer 1000 leerlingen.