Boekenmarkt van Stichting Tendo succes

ZUIDLAREN - - De boekenmarkt van Stichting Tendo die afgelopen zaterdag voor de derde keer werd gehouden in De Ludinge is wederom erg goed bezocht.

Direct met het opengaan van de deuren kwamen de mensen toestromen. Het bleef de hele dag gezellig druk. Er was een groot assortiment aan boeken in allerlei genres aanwezig en boekenliefhebbers konden hun hart ophalen. Veel boeken werden bekeken, gekeurd, weer weggelegd of meegenomen. Uiteindelijk werden er goede zaken gedaan en heeft de verkoopdag € 1500 opgeleverd.

Dit bedrag is bestemd voor het werk van Stichting Tendo, namelijk het ondersteunen van een lepradorp in Kenia. Blessed Camp is van origine een toevluchtsoord voor leprapatiënten die werden verstoten uit hun eigen leefomgeving. Heden ten dage wonen deze slachtoffers hier nog altijd met hun nageslacht in armoede en sociale achterstand. Stichting Tendo ondersteunt dit dorp al jaren. Het laatste grote project betreft het opzetten van een groentetuin, waar het hele dorp van profiteert.