Inkijkje in het Praktijkonderwijs van het AJC

SAPPEMEER- - Op 6 december a.s. zijn teamleider dr. H. Blik en stagecoördinator G. Kiers van het Praktijkonderwijs van het dr. Aletta Jacobs College te gast in de nazitting van de Odd Fellows.

Zij vertellen de aanwezigen over de verschillende leerwegen die de school biedt en over de speciale manier van het begeleiden van hun leerlingen naar werk en zelfstandigheid. Deze lezing is er een in de reeks van lezingen en bijeenkomsten van de Odd Fellows waarvoor ook niet-leden van harte welkom zijn.

De heren Blik en Kiers geven een inkijkje in het Praktijkonderwijs. Niet iedere leerling kan zomaar op deze school terecht. Zo wordt eerst onderzocht of hij of zij recht heeft op de speciale onderwijszorg die deze deelschool biedt. Daarvoor bestaan wettelijke regels. De begeleiding door de school is erop gericht de mogelijkheden van elke leerling optimaal te ontwikkelen. Daarom is het onderwijs afgestemd op ieder individu afzonderlijk, rekening houdend met diens mogelijkheden en beperkingen en passend bij zijn ambities. Bovendien moet de leerling zich veilig en vertrouwd voelen. Het uiteindelijke doel is om deze een zo zelfstandig mogelijke plaats te geven in de maatschappij. In vaktermen heet dit competentiegericht onderwijs.

De school stimuleert de leerlingen om hun capaciteiten optimaal te benutten. Dat gebeurt o.a. door een steeds groter beroep te doen op hun zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en redzaamheid. De verplichte stage voor de leerlingen heeft een centrale plaats in het Praktijkonderwijs om de geleerde kennis en vaardigheden in de praktijk te oefenen.

De lezing is in het Odd Fellowhuis “Welgelegen” aan de Vosholen in Sappemeer en begint om 20.30 uur. Inloop vanaf 20.00 uur. De toegang is gratis.