Slochteren krijgt pilot met kleine windmolens

SLOCHTEREN - De gemeente Slochteren is door de provincie Groningen aangewezen als eerste pilotgemeente waar kleine windmolens geplaatst mogen worden in het buitengebied. Dit houdt in dat zo’n windmolen binnen een zone van maximaal 25 meter rond een bouwperceel mag staan of het moet onderdeel zijn van een lokaal energie-initiatief.

De pilot moet uitwijzen of er behoefte is aan dit type windmolen op deze locaties. In de gemeente Slochteren gaat het om een EAZ-windmolen met een maximale ashoogte van 15 meter. De windmolen komt buiten het bouwperceel te staan bij een agrarisch ondernemer aan het Eemskanaal bij Overschild.

De provincie Groningen geeft in haar huidige beleid alleen maar toestemming voor het plaatsen van kleine windmolens in stedelijk gebied. Gedeputeerde Nienke Homan: ,,Met deze pilot, en in de nabije toekomst mogelijk nog meer, kijken we hoe kleine windturbines in het buitengebied bevallen. We zullen de resultaten van deze pilot zeker meenemen in ons nieuwe beleid voor duurzame energie.”

De gemeente Slochteren is positief gestemd over het besluit van de provincie. Wethouder Jan-Jacob Boersma: ,,Wij zien het belang om de transitie naar duurzame energie te ondersteunen. Deze pilot geeft ons de mogelijkheden hiervoor.”