Opbrengst collecte Alzheimer Nederland

HAREN - De collecte van Alzheimer Nederland heeft in de gemeente Haren in de week van 6 t/m 11 november € 1576,23 opgebracht. De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten.

Altijd aandacht voor Alzheimer

Vorig jaar en ook dit jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. Alzheimer Nederland is blij met deze aandacht. Het geeft Alzheimer Nederland de kans om aan een groter publiek te vertellen over het belangrijke werk dat zij doet. En de steun van de Nederlandse bevolking is hard nodig. Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. Zij werkt aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, er meer aandacht is voor elkaar en waarin iedereen steeds dementievriendelijker wordt.

Opbrengst

De collecteweek is een prachtig moment om hier bij stil te staan. De organisatie hoopt natuurlijk op een zo hoog mogelijke opbrengst, zodat er nog meer ondersteuning geboden kan worden. Alzheimer Nederland bedankt iedereen in Haren die hieraan heeft meegeholpen. Wilt u in 2018 ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant? Alzheimer Nederland is hier blij mee. U kunt zich opgeven via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of bij: Margriet van der Vliet tel 0647440545 of margrietvandervliet@home.nl