Kanjertraining op CBS De Regenboog

HOOGEZAND-SAPPEMEER - Na een traject van ruim 4 jaar wordt De Regenboog op donderdag 16 november officieel kanjerschool. Dat gaat de school later dit schooljaar nog vieren met alle kinderen van de school.

Het team is getraind in het geven van de Kanjertraining in de klas. De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt.

Het welbevinden van onze leerlingen op school en de sfeer in de klas vinden wij als team heel erg

belangrijk. De Kanjertraining kan een extra bijdrage leveren aan een goede sfeer op de school. Het doel van de training komt in het kort erop neer dat je op een goede manier met jezelf leert omgaan en met een ander.