Provincie investeert fors

MIDDEN-GRONINGEN - Met het toekennen van subsidies aan acht leefbaarheidsprojecten door de hele provincie Groningen investeert de provincie Groningen voor bijna 4,6 miljoen euro in een leefbare omgeving.

Met 1,6 miljoen euro wordt de entree van het centrum van Hoogezand, de Kerklaan, opnieuw ingericht. De totale herinrichting van het gebied levert een enorme kwaliteitsslag op. Nieuwe woningen en meer groen moeten de entree straks een parkachtige uitstraling geven. In Muntendam wordt met 250.000 euro het Centrumplan ondersteund. Op de plek van het leegkomende gemeentehuis wordt een nieuwe multifunctionele accommodatie gerealiseerd met een kindcentrum, dorpshuis en sportzaal. Ook is er 200.000 euro voor het dorpshuis in Kolham

Naast de provinciale subsidies investeren ook gemeenten en bedrijven, zodat de totale investeringen van de acht projecten zo'n 25 miljoen euro bedragen. Gedeputeerde Leefbaarheid, Eelco Eikenaar van de provincie Groningen zegt: ,,Ik ben verheugd dat wij met het toekennen van subsidies aan acht projecten weer een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van een prettig woon- en leefklimaat in onze provincie. Gemeenten en andere partijen nemen het initiatief en wij dragen bij. Samen maken we stappen vooruit.”