Nieuwkomers in de lokale politiek

MIDDEN-GRONINGEN - Bij de verkiezingen op 22 november voor de gemeenteraad van Midden-Groningen doen een aantal nieuwkomers in de politiek mee.

Voor de PvdA hebben Rudy Sinnema uit Westerbroek en Jan Westerdiep uit Sappemeer zich verkiesbaar gesteld

Jan Westerdiep als (ambulance)verpleegkundige al ruim 25 jaar werkzaam in de zorg. Bijna dagelijks ziet hij de gevolgen van de toenemende vergrijzing en de bezuinigingen in de zorg. Hij treft regelmatig eenzame ouderen en ziet een toename van zorg-mijdend gedrag, met alle gevolgen van dien. Hij hoort de verhalen van de verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen die door een tekort aan personeel niet de zorg kunnen geven die ze graag zouden willen bieden. Hij maakt zich zorgen over het voornemen om de dokterspost in Hoogezand over enkele jaren te sluiten, met als gevolg dat je na 17.00 uur altijd naar Groningen moet voor een bezoek aan de huisarts.

En dan kun je aan de kant blijven zitten en toekijken, of je kunt je actief in proberen te zetten om dingen te verbeteren. Jan kiest voor het laatste. De stap om zich als actief lid in te zetten voor de PvdA was een logische. Jan is al jaren steunend lid en voelt zich goed bij het sociaal-democratisch gedachtengoed dat de partij voorstaat. Ook de richting waarin oplossingen door de door hem geschetste problemen worden gezocht spreken Jan enorm aan. Jan staat op de 7e plaats op de kieslijst voor de PvdA

Rudy Sinnema woont in Scharmer. Van beroep is hij gevangenisdirecteur. Hoewel de PvdA duidelijk een aantal stemmers heeft verloren vond hij als sociaal democraat dat dit voor hem een goed moment is om in te stappen. Hij vindt namelijk dat het wel weer wat socialer mag in Nederland en in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Eerlijke kansen voor iedereen! Politiek moet van, door en voor mensen zijn. En dan is Rudy niet het type dat roept vanaf de zijlijn. Hij wil zich er dan ook voor inzetten en er helemaal voor gaan! In de afgelopen jaren heeft Rudy zich als dorpsverenigingsvoorzitter ingezet voor leefbaarheid. Voor hem is dit een belangrijk thema. Ook heeft hij veel energie gestoken in het kunnen behouden van de basisschool in Westerbroek, wat uiteindelijk ook is gelukt.

De speerpunten waar Rudy zich sterk voor wil maken zijn leefbaarheid in buurten en dorpen, een gezond en gunstig ondernemersklimaat en werk en werkgelegenheid.

Rudy staat op de derde plaats op de kieslijst voor de PvdA.