Een computer in ruil voor vrijwilligerswerk

HOOGEZAND-SAPPEMEER - - De Computerbank in de Stad Groningen hoopt de komende jaren te kunnen uitbreiden naar een groot deel van de provincie. Vorig jaar werden al de eerste computers verstrekt aan de Stadjers. Sinds september is de Computerbank ook officieel actief in de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

,,Een hele mooie ontwikkeling,’’ vinden Ernst Nool en Taco van der Kooij van de Computerbank. ,,Door financiële steun van de gemeenten Groningen en Midden-Groningen kunnen we nu nog meer mensen blij maken met een goede gebruikte computer.” Volgens de beide heren is er nog steeds veel vraag naar een computer. ,,Dat is de afgelopen periode wel gebleken. We waren in korte tijd door onze voorraad. Door het doneren van gebruikte computers via enkele bedrijven waaronder Lentis en Draaijer Adviseurs uit Groningen kunnen we er nu weer tegen en gaan we begin 2018 van start met een nieuwe ronde”.

De Computerbank vraagt wel een tegenprestatie: Aan de ‘klanten’ wordt gevraagd of ze vrijwilligerswerk willen verrichten. Het is als het ware ruilen, zij een computer en een organisatie enkele uren hulp in de vorm van vrijwilligerswerk. „In de Rivierenbuurt zijn we daarmee begonnen en dat werkt fantastisch. Zo is er al iemand die regelmatig even met de hond van een buurman gaat lopen en zijn er al mensen actief in buurthuis de Stroming.’’

Nool vertelt dat er wordt samengewerkt met de Vrijwilligersmakelaar in de Stad en in Hoogezand zoekt de Computerbank de samenwerking met Kwartier Zorg & Welzijn. ,,Ook de aanmelding is veranderd,’’ licht van der Kooij toe. ,,Elke organisatie die te maken heeft met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kan nu een aanvraag indienen via onze site.’’

De Computerbank heeft sinds de oprichting al bijna 100 computers in bruikleen verstrekt. ,,De komende jaren hebben we als doel om 200 computers aan de man te brengen. Aan ons zal het niet liggen. We are in business. Harstikke leuk!’’