Servicepunten in de wijk koesteren zelfstandigheid

HOOGEZAND-SAPPEMEER - Eerst had je het WISP, toen kwamen BIP en BIC, MAC, Veur Mekoar en de DIPs. En toen werd het hoog tijd om om tafel te gaan voor een gezamenlijke visie. We hebben het over de servicepunten: plekken in wijken en dorpen waar je terecht kunt voor informatie over allerlei zaken waar je als inwoner tegenaan loopt.

Op de servicepunten zitten geschoolde vrijwilligers die vragen beantwoorden, formulieren invullen en doorverwijzen naar de juiste instantie.

'We hebben een projectgroep gevormd met mensen van alle servicepunten die een stuk heeft opgesteld dat nu besproken wordt met de achterbannen', vertellen Jolanda Sperlich van het WISP in Woldwijck en Fijko Slijm van het dorpsinformatiepunt Noordbroek. De notitie behandelt de uitgangspunten, de functies en de ontwikkelpunten.

De servicepunten vinden het belangrijk dat ze uitsluitend met vrijwilligers werken, een grote mate van zelfstandigheid hebben en inspelen op de wensen van het dorp of de wijk waar ze actief zijn.

Zaken om in de toekomst verder te ontwikkelen zijn het organiseren van structurele ondersteuning, onderzoeken van de behoefte in wijk of dorp, versterken van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met partners als de wijkorganisaties en de sociale teams.