De doopsgezinde kerk in Sappemeer viert dit jaar haar 170ste verjaardag

SAPPEMEER - De doopsgezinde kerk in Sappemeer bestaat 170 jaar en viert dat met een bijzonder orgelconcert op 19 november (15.00 uur)

In 1837 kreeg de toenmalige dominee zijn zin: een nieuwe pastorie aan de Noorderstraat in Sappemeer. Hij wilde meer: op hetzelfde terrein wenste hij ook een nieuwe kerk. Vanwege de hoge kosten stak hiertegen echter aanvankelijk een storm van protest op. Maar na drie jaar strijd bleek bij de stemming dat 74 leden voor en 46 tegen de bouw van een nieuwe kerk waren. Alleen mannelijke leden brachten hun stem uit. Vrouwen mochten destijds niet stemmen.

Ook financieel kwam het rond. Met het geld dat de gemeente had gespaard (11.500 gulden), de subsidie van het landelijk hoofdbestuur (500 gulden) en een legaat (3000 gulden) kon de kerk zonder schulden worden betaald. In november van het jaar 1847 werd de kerk feestelijk in gebruik genomen.

In vele jaren daarna groeide het ledental gestaag, tot 450 in 1877. De kerk zat op zondag vol. Heden ten dage telt de doopsgezinde gemeente nog zo'n 25 leden.

Om de 170ste verjaardag luister bij te zetten geeft Lukas Jan Schoonbeek een concert op het beroemde Lohmanorgel (1855). Het concert vindt plaats op zondag 19 november en begint om 15.00 uur.