Overeenstemming over schadeprotocol

HOOGEZAND-SAPPEMEER - Het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging, provincie en de twaalf gemeenten in de kern van het aardbevingsgebied hebben overeenstemming bereikt over het door hen gewenste protocol voor de afhandeling van schade als gevolg van de gaswinning. De uitwerking van het regeerakkoord bepaalt of een snel akkoord over een schadeprotocol met maatschappelijk draagvlak binnen handbereik is.

Met de overeenstemming over de bouwstenen voor een nieuw protocol tussen de regionale partijen ontstaat een breed draagvlak voor een faire en ruimhartige schadeafhandeling. Uitgangspunt is dat de NAM geen rol meer speelt bij de schadeafhandeling en dat de bewoner op geen enkele wijze met de NAM te maken krijgt als deze schade claimt. "Er komt een met de regio afgestemd schadeprotocol waarmee bewoners worden geholpen en waardoor zij geen last hebben van strijd tussen publieke en private partijen", zo valt te lezen in het nieuwe regeerakkoord. Wij onderschrijven deze zienswijze van de regeringspartijen volledig. Om daadwerkelijk te bereiken dat de inwoners echt niets meer met NAM te maken hebben, moet er een publiek fonds komen voor de schadeafhandeling waarbij de NAM én de Staat verantwoordelijk zijn voor de financiële vulling.