Fysiotherapie Hoogezand weer Pluspraktijk

HOOGEZAND- - Op 29 september heeft Fysiotherapie Hoogezand met vestigingen aan de Wega, de Ruyterstraat en de Molendijk voor de derde opeenvolgende keer het predicaat Pluspraktijk verworven.

In een zes uur durende zitting wordt de gehele praktijk door twee auditoren in al z’n facetten doorgelicht.

Beoordeeld wordt de inrichting, netheid en verzorging van de praktijkruimtes, wat zijn de samenwerkingsverbanden met andere zorgverleners, hoe wordt hier inhoud aan gegeven en in hoeverre worden hier onderlinge afspraken gemaakt, gecontroleerd en zo nodig bijgesteld.

Verder wordt gekeken naar de ontwikkelingen binnen de praktijk voor wat betreft nieuwe behandelmethodes, opleidingsplannen en gehanteerde procedures zowel inhoudelijk als de interne controlemiddelen.

Tot slot vindt er nog een dossiertoets plaats waarbij er 15 willekeurige patiëntendossiers bekeken worden op binnen de beroepsgroep afgesproken criteria in verslaglegging, waarin gekeken wordt naar de keuzes die de fysiotherapeut maakt in het behandelproces, hoe deze vastgelegd, getoetst en bijgesteld worden. Hoe is de communicatie met patiënt en verwijzers en hoe worden de behandelresultaten vastgelegd en gebruikt voor verbeterprocessen binnen het team.

Op al deze punten is er een alles of niets beoordeling. Dit betekent dat Fysiotherapie Hoogezand op alle getoetste terreinen een 100% score heeft gehaald. Een resultaat om trots op te zijn, behaald door het gehele team. Hiermee krijgen patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars de beste garantie voor professionele, respectvolle en doelmatige fysiotherapeutische zorg.