Mannenkoor jubileert

HOOGEZAND-SAPPEMEER - Het begon allemaal in het late voorjaar van 1967, toen enkele leden van het fanfarekorps Juliana, op het idee kwamen om na de wekelijkse repetitie, nog samen, onder leiding van de toenmalige dirigent, Jan Zuidema, enkele verzen te zingen. speelde, om een mannenkoor op richten, hetgeen dus op 1 oktober 1967 geschiedde.

Voor het pas opgerichte koor moest ook nog een naam worden vastgesteld. Men besloot het koor te noemen: Christelijk Mannenkoor Prins Alexander.

Het koor werd opgericht door onder anderen Henk Verver, Henk Nijland, Jacob Blaauw en Albert Wolthuis, die ook deel uit maakten van het eerste bestuur. Als eerste dirigent werd aangesteld Jan Zuidema uit Delfzijl, die toen ook voor het fanfarekorps Juliana stond. Na de oprichting werden al snel andere, niet leden van Juliana, lid van het koor waardoor het leden aantal zo rond de dertig kwam te staan.

Een jaar na de oprichting moest de dirigent Jan Zuidema door ziekte afhaken. Het koor kwam toen onder leiding te staan van één van de koorleden Jan Hogendorf. Hij had te kennen gegeven dat hij, tot we een dirigent hadden gevonden, de leiding van het koor op zich wilde nemen. Eind 1969 kon het bestuur de hand leggen op de dirigent Bruno Riemeijer, uit Wildervank, die dan ook in het begin van 1970 aantrad als dirigent. Bruno, zoals hij al snel werd genoemd. In 1988 werd Bruno Riemeijer, die wegens gezondheidsklachten moest afhaken, opgevolgd door Jeljer Vlieg uit Assen. Jeljer Vlieg is slechts een kleine twee jaar actief geweest. Na zijn vertrek was het niet zo eenvoudig om een andere dirigent te vinden. Gedurende die tijd is het koor, voor wat betreft het dirigentschap, geholpen door Wim van de Laar en Bert Kosmeier. Via Bert Kosmeier kwam het koor op het spoor van de dirigent Johan Leeuwerke uit Westerbroek.

Hij werd per 1 mei 1991 als dirigent benoemd. Johan Leeuwerke nam in 1995 afscheid van ons koor. Helaas was het ledental drastisch gezakt tot om en nabij de 25 leden. Op 25 oktober 1995 werd Wiebe de Boer uit Winschoten als dirigent aangesteld. Het mannenkoor groeide daarna weer tot 40 leden. Een aantal jaren is Eric Pots de vaste pianist.

Op zaterdag 14 oktober (19.30 uur) geeft het mannenkoor een groot jubileumconcert. Medewerking wordt verleend door orkest Harms Farm bestaande uit leerlingen van Kielzog Kunstencentrum en sinds kort onder leiding van Wim Lever. Verder nog sopraan Jeanet Schuring en bariton Frits Vugteveen.