Getraumatiseerde militairen met makkers op boottocht

SPIJKERBOOR - Onlangs heeft een aantal oud-commando’s aandacht besteed aan een tot dusverre onderkende maar zwaar getroffen collega’s: de door het post traumatisch stress syndroom getroffen veteranen.

Met een kanotocht over de Hunze hebben ze de mannen een leuke dag bezorgd. De organisatie meent dat de samenleving verantwoordelijk is voor het welzijn van deze groep mensen, onder vaderlandse krijgsdienst in den vreemde danig door ervaringen/gebeurtenissen is ontwricht.

De militairen willen een luisterend oor bieden voor hun collega’s. Deze taak kunnen alleen medeveteranen op zich nemen, aldus de organisatie, mensen die in gelijke condities zich hebben moeten handhaven, door middel van een beschermde omgeving, een plek met luisterend en begrijpend oor bieden. Zo'n plek is er, dat is 'De Compound' in Assen. Dit gespecialiseerd tehuis van dienstverlening biedt onderdak aan getraumatiseerde veteranen en hulp waar nodig.

Ook leiding en begeleiders in dit tehuis hebben tijdens deze boottocht hun verhaal kunnen doen.