Theater over Maarten Luther

SAPPEMEER - Zaterdagavond 7 oktober kruipt theoloog en theatermaker Kees van der Zwaard in de huid van Maarten Luther, die 500 jaar geleden een revolutie ontketende in de kerk en zijn beroemde 95 stellingen publiceerde. Daarmee zette hij een hervormingsbeweging in gang die het kerkelijk leven in Europa ingrijpend veranderde.

Eén van de centrale uitgangspunten in die kerkhervorming was het begrip “vrijheid” – in christelijke zin te verstaan. Locatie: zalencentrum Brandpunt Noorderstraat 27 in Sappemeer.