Noaberdag, de burendag in het Noorderpark

HOOGEZAND- - Op zaterdag 23 september a.s. vindt de jaarlijkse Burendag plaats. Deze dag is een initiatief vanuit het Oranjefonds om het onderlinge contact tussen bewoners in de wijken te versterken.

Stichting Wijkcentrum de Kern, Stichting Bewoners Organisatie Noorderpark en Kwartier Zorg & Welzijn organiseren op deze dag een gezamenlijke activiteit onder de noemer: “Noaberdag”. In en rond wijkcentrum “De Kern” aan de Rembrandtlaan vinden diverse activiteiten plaats. Om 9.00 uur ’s morgens gaan bewoners uit de wijk zwerfvuil opruimen. Vanaf half twee starten de buitenactiviteiten voor de kinderen. Zo is er een springkussen en een stormbaan. Ook het Rode Kruis is er met een activiteit. Verschillende organisaties presenteren zich, ’s middags, op de “Noabermarkt”. Het centrale thema is de Gezondheidsaanpak, die vanuit de gemeente Hoogezand-Sappemeer in dit gebied is gestart. Zo zijn docenten van de cursus “Grip en Glans” en het POSO aanwezig, fysiotherapeuten met oefeningen “Zicht op evenwicht” en is er de presentatie en uitleg van ‘WeHelpen.nl’. Kinderen kunnen tekeningen en schilderijtjes maken over ‘elkaar helpen in de wijk’. Er zijn leuke prijzen te winnen. Ook kunnen bewoners uit de wijk hun ideeën aanleveren voor de wijk. Elk goed idee maakt kans op (financiële) ondersteuning om het idee ook daadwerkelijk uit te voeren. Aan dit initiatief “Bewoners actief” kan iedere bewoner bijdragen. Plannen en ideeën kunnen o.a. op deze middag worden ingeleverd. Ook zijn medewerkers van het Sociaal Team aanwezig om uitleg te geven over hun werk. De Noabermarkt is van 14.00 tot 16.00 uur. Aan het eind van de middag, rond 17.30 uur is er een barbecue. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 5,-. Consumpties zijn voor eigen rekening. Opgave voor 21 september bij Wijkcentrum De Kern. ’s Avonds, vanaf 20.30 uur, is er een feest met muziek van het duo Wim en Miranda. De entree is gratis.