Bridgeclubs fuseren

ZUIDLAREN - De twee bridgeclubs Sans Smoke en Zuidlaren zijn met ingang van 1 augustus 2017 gefuseerd. Het fusieproces is binnen 6 maanden zeer soepel en naar volle tevredenheid van bestuur en leden verlopen.

De leden hebben ingestemd met het eindresultaat. De nieuwe bridgeclub behoudt de naam van de oudste bridgeclub, te weten Zuidlaren. De nieuwe bridgeclub Zuidlaren heeft nu 120 leden. De leden mogen nu op twee avonden het uitdagende, verrassende en veelzijdige bridgespel in competitieverband gaan beoefenen. Op de maandagavonden en op de woensdagavonden wordt gespeeld in het Grand Cafe Zuidlaren, gelegen aan De Millystraat 8.

Op 30 augustus is de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van nieuwe bridgeclub Zuidlaren in het Grand Cafe gehouden. Deze vergadering is in ontspannen sfeer en in goede harmonie verlopen. Aansluitend is een vrije oefenronde gebridged. Iedereen kijkt belangstellend uit naar de ontwikkelingen in de nieuwe situatie en heeft veel vertrouwen in de toekomst.

Het nieuwe bestuur bestaat uit drie leden, die op uitnodiging kan worden aangevuld met de twee voorzitters van respectievelijk de Activiteitencommissie en de Technische commissie.

De nieuwe bridgeclub Zuidlaren gaat met ingang van dinsdagavond 3 oktober een bridgecursus voor beginners organiseren. Deel 1 van deze beginnerscursus bestaat uit tien (avond)lessen, die allemaal op de dinsdagavond worden gegeven. De cursus wordt gegeven door een gediplomeerd docent en zal worden gehouden in het dorpshuis Schipborg, gelegen aan de Borgweg 15a te Schipborg. De kosten bedragen € 95, inclusief cursusboek. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de secretaris Harrie Muntendam (06-27570706 of 0592-869269).

Zelfs als je nog nooit hebt gekaart, dan is dit geen onoverkomelijke drempel om je op te geven voor deze beginnerscursus bridge.