Wie helpt met de collecte van KWF?

HOOGEZAND-SAPPEMEER - De jaarlijkse collecte van de KWF-kankerbestrijding vindt plaats in de week van 3 tot en met 6 september. Binnen de gemeente is een groot aantal collectanten actief om de collecte te laten plaatsvinden. De afdeling Hoogezand-Sappemeer heeft 20 wijken met de daarbij behorende wijkhoofden en circa 190 collectanten.

Ondanks de spontane aanmelding van een aantal nieuwe collectanten, zoekt de afdeling nog naar vrijwilligers die zich ook willen inzetten voor de collecte of een andere functie binnen de afdeling.

In bepaalde gebieden zijn te weinig collectanten, zoals in Woldwijk Oost, vanaf het Kieldiep tot de van Limburg Stirumlaan. Iedereen vanaf 17 jaar kan zich aanmelden. Ook elders in de gemeente en in buitengebieden kunnen we nog heel goed collectanten inzetten.

Komt u helpen?

Voor nadere inlichtingen kunt u altijd contact opnemen met: Stijn Smit-de Rink, tel. 0598-320004.