Grondbewerkingsdag bij Terra MBO

NOORDBROEK - Op maandag 11 september organiseert Terra samen met een aantal Claas-dealers voor de zevende keer een ruwvoerwinning- en grondbewerkingsdag. Maaien, schudden, harken, ploegen, cultiveren, eggen en zaaien. Werkzaamheden die voor de meeste mensen in de agrarische sector geen dagelijkse bezigheid zijn, laat staan dat men dit tot in de puntjes beheerst. De aanstaande professionals van Terra MBO krijgen deze dag de kans deze vaardigheden voor het eerst in de praktijk te oefenen en maken kennis met de machines en technieken. Hoewel de dag zich vooral focust op studenten van Terra MBO, trekt deze dag ook steeds meer belangstellenden.

Ongeveer 125 mbo-studenten van Terra van de vestigingen Groningen, Emmen en Winschoten en leerlingen van het vmbo van de Campus Winschoten zullen aanwezig zijn op het perceel van T. Jager in Noordbroek. Ton Wennink, lid van het College van Bestuur van Terra, verricht om 10.00 uur de openingshandeling, waarna de leerlingen en studenten van de opleidingen Akkerbouw, Veehouderij en Loonwerk aan de slag gaan met een scala van machines om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Er zal op 11 hectare grond aan de Veenweg in Noordbroek geoefend worden. Het gaat deze dag om ruwvoerwinning (o.a. maaien, schudden en harken) en grondbewerking (o.a. cultiveren, eggen, ploegen en spitten). Door de meewerkende bedrijven wordt een indrukwekkende verzameling van machines beschikbaar gesteld. Te denken valt aan trekkers, opraapwagens, silagewagens, een hakselaar en een pers- en wikkelcombinatie. Op deze manier krijgen de eerste- en tweedejaars leerlingen direct inzicht in het werkveld en de nieuwste machines en technieken.

Uniek aan dit project is het aantal verschillende machines en werktuigen die op één dag bij elkaar en werkzaam zijn. De bedrijven spannen zich elk jaar weer in om gedurende een dag de modernste machines aan de leerlingen ter beschikking te stellen. ,,Samenwerking tussen bedrijfsleven en agrarisch onderwijs is van groot belang", aldus rayonmanager Eite van der Veen van Kamps de Wild.