Unieke historische vondst in Noordbroek

NOORDBROEK - De Historische kring Menterwolde kreeg recentelijk via een schenking de beschikking over een blikken trommeltje met meer dan honderd glas positieven. Deze fragiele glazen plaatjes geven een beeld van het dorp Noordbroek en haar bewoners uit de dertiger jaren van de vorige eeuw.

Opnamen vanaf de hoge molen de Aurora, een schoolfeest met verklede kinderen en diverse doorkijkjes in straten en stegen die nu niet meer bestaan of zich met moeite laten herkennen. Een deel van deze verworven collectie is gedigitaliseerd en afgedrukt en kan worden bewonderd in de kerk van Noordbroek tijdens de openstelling op zaterdag 2 september en tijdens de openmonumentendagen op 9 en 10 september.

Van een aantal plaatsen en personen zijn geen gegevens meer beschikbaar. De HKM is dan ook geïnteresseerd in wat u nog over de foto’s weet te vertellen. De dagen van de opening zal de HKM met een boekentafel in de kerk aanwezig zijn. Onder vele andere uitgaven zal ook het boek van Antonides over Noord en Zuidbroek in vroegere jaren worden aangeboden.

De tentoonstelling sluit aan bij het thema van de open monumenten dagen op 9 en 10 september, het thema is Boeren, Burgers en Buitenlui. De rondleiders van de kerk Noordbroek staan klaar, in kleding uit de 30tiger jaren, om U een bijzondere rondleiding te geven.