Vroeger en Nu: Paviljoen De Leine

KROPSWOLDE - In dit zomerse einde van deze augustusmaand wordt het tijd voor ontspanning: we gaan voor aflevering vijfendertig van onze rubriek Vroeger en Nu met de camera langs de Meerweg in Kropswolde en we nemen een kijkje (of kiekje, zo u wilt …) bij Paviljoen De Leine.

De naam De Leine stamt uit Duitsland en is afgeleid van een riviertje, dat in het Duitse Harzgebergte stroomt, nabij Hannover. De naam De Leine heeft te maken met de boerderij aan de Woldweg, bij het bruggetje, waarop de naam De Leine prijkt. Hier heeft vroeger een zeer oude en grote boerderij gestaan. De eerste bewoners van deze boerderij waren afkomstig uit het gebied in het Harzgebergte, waar de Leine stroomt. Zij hebben hun boerderij naar dit riviertje vernoemd. Ook de polder werd naar dit Duitse riviertje vernoemd, later is de naam van deze polder weer gewijzigd.

De watersportbedrijven waren allemaal in handen van de landbouwers, die rondom het Zuidlaardermeer woonden. De boeren zagen in de ontwikkeling van de watersport een mogelijkheid om -vanwege de miserabele ontwikkelingen in de landbouw- hun eigen inkomen enigszins te verbeteren. In dit verband zijn er toen ook initiatieven ontplooid door onder andere Piet Nieboer. In 1932 begon Nieboer (thans het witte boerderijtje aan de weg naar De Leine) de Molenwijk te verbreden, zodat ook op die locatie meer ligplaatsen voor boten werden gecreëerd. In 1937 werden de eerste botenhuizen aan het meer gebouwd.

In de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog was er sprake van een periode van wederopbouw. Het recreatieve gebeuren aan het Zuidlaardermeer nam toe en er werden ook steeds meer botenhuizen gebouwd. In 1947 heeft de heer Nieboer zijn bedrijf, dat inmiddels was uitgebreid met nog een haven, aan een stichting verkocht. Deze stichting wilde het bedrijf een naam geven en ging daarvoor te rade bij de heer Marring, voorzitter van het toenmalig polderbestuur. Hij had er geen bezwaar tegen het bedrijf naar de daar gelegen polder De Leine te noemen.

In de jaren ‘50 en ’60 van de vorige eeuw werd de haven vergroot en werd er een beschoeiingsplan uitgevoerd. Ook kwam er een paviljoen. Het bestuur vond een geschikt gebouwtje in Gorichem. Deze militaire barak werd naar Kropswolde getransporteerd en in elkaar gezet en vervolgens werd er een pachter gezocht. Er werd een terras aangelegd, er kwamen vissersbootjes voor de verhuur (à 75 cent) en de naam ‘De Leine’ werd met grote letters op het dak geschilderd. Ook werd in die tijd de zeilvereniging ‘Zuidlaardermeer’ overgeplaatst naar De Leine. De eerste campinggasten dienden zich aan. Eind 1959 neemt de familie Smit het bedrijf over van de stichting: de havens worden uitgebouwd, er komen aanlegsteigers, botenhuizen worden bijgebouwd en de camping raakt steeds voller. Eind 1973 wordt het bedrijf verkocht aan de familie Schrage.