Financiering Houtstek

SLOCHTEREN - Er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van een dorpshuis in Slochteren waar jong en oud terecht kan voor activiteiten, vergaderingen, toneel, lezingen, concerten, ontmoetingen en een gezellig drankje. Het dorpshuis Houtstek zal worden gebouwd op het erfgoedplein, centraal in Slochteren. De stichting houdt 11 september (20.00 uur) een informatiebijeenkomst voor bewoners van Slochteren bij restaurant De Boerderij op het landgoed Fraeylemaborg, omdat de financiering voor 96 procent rond is door bijdragen uit verschillende fondsen. Het bestuur van de Stichting Houtstek is vanaf november 2016 verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming en exploitatie van het dorpshuis. Het zal tijdens de informatiebijeenkomst de inwoners van Slochteren informeren over de laatste stand van zaken. Ook wil het bestuur graag polsen hoeveel concrete initiatieven er in het dorp leven om van het dorpshuis als ontmoetingsplek voor jong en oud een succes te maken. Haiko Meijer van Onix zal uitleg geven over het voorlopig ontwerp van het gebouw met een aantal varianten. Daarover kunnen vragen worden gesteld, suggesties worden gedaan en meningen worden gegeven. Het bestuur vindt het belangrijk dat bij de inwoners van Slochteren draagvlak is voor het nieuwe dorpshuis. Het bestuur zal goed luisteren naar de reacties en vervolgens bezien of er voldoende draagvlak is voor het voorlopig ontwerp, of daaraan aanpassingen nodig zijn of dat een ander ontwerp gewenst is. Nog voordat de bouw van Houtstek gestart kan worden, is een belangrijke voorwaarde dat er voldoende gebruikers en vrijwilligers zijn. Veel verenigingen en clubs hebben al aangegeven gebruik te willen maken van het dorpshuis. Op dit moment zoekt het Houtstekbestuur vrijwilligers die willen helpen bij het hergebruiken van vrijkomend bouwmateriaal: het afhalen en sorteren van dakpannen en het timmeren van meubels van sloophout. „De uit de tijd van Napoleon stammende gebinten van het gebouw willen we behouden. Daarnaast zoeken we enthousiaste vrijwilligers die activiteiten willen organiseren in en rond het dorpshuis.” Aanmelden kan op de informatiebijeenkomst of per mail. Om de haalbaarheid van het project te onderzoeken is een voorbereidingsgroep ingesteld.