Op zoek naar familie

HOOGEZAND-SAPPEMEER - nderzoek door de Sint Shapla Community, waar Marinus bij is aangesloten, wijst uit dat er in de jaren 70 en 80 vaker kinderen ter adoptie zijn aangeboden achter de rug om van hun ouders. De stichting is daarom op zoek naar andere geadopteerden uit Bangladesh in Nederland en wil met een Adoptie DNA databank uitkomst bieden bij het vinden van biologische familieleden.

In totaal zijn 1400 kinderen uit Bangladesh door Europese ouders geadopteerd, in Nederland gaat het om circa 500 geadopteerden. Bij hoeveel adopties sprake is van misstanden, is onbekend. In de televisieuitzending van Nieuwsuur van zaterdag 3 juni 2017 komt naar voren dat veel gegevens in de papieren van geadopteerden uit Bangladesh niet juist of incompleet zijn, wat de zoektocht naar familie bemoeilijkt.

De organisatie die destijds heeft bemiddeld in de adopties, Wereldkinderen, ontkent ieder bewijs hiervoor en onttrekt zich vooralsnog van medewerking of ondersteuning in de zoektochten. Stichting Terre des Hommes, die aangeeft tussen 1975 en 1982 mogelijk ook betrokken te zijn geweest bij de adopties in Bangladesh, heeft intussen een intern onderzoek beloofd.

De zoektocht door de St. Shapla Community om zaken rondom de adopties tot op de bodem uit te zoeken, heeft in zes maanden tijd al geleid tot het terugvinden van 18 biologische families en drie herenigingen. Het enige dat verdere duidelijkheid kan verschaffen is het testen van DNA op onderlinge verwantschap binnen de groep geadopteerden en verwantschap met familieleden in Bangladesh.

Het uitrollen van de juiste DNA-profielen is kostbaar. Daarom doet Stichting Shapla Community een beroep op de Nederlandse politiek en de betrokken instanties als Wereldkinderen en Terre des Hommes om hun verantwoordelijkheid te nemen en hen te ondersteunen. Stichting Shapla Community behartigt de belangen van geadopteerden uit Bangladesh. Volwassenen die op jonge leeftijd naar Nederland zijn gekomen en hier zijn opgegroeid, vinden herkenning bij elkaar en erkenning in onder andere de behoefte om te weten waar zij vandaan komen. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden zich melden via de Facebookpagina en website van Shapla Community of via email info@shaplacommunity.eu .