Lintje voor duizendpoot

HOOGEZAND-SAPPEMEER - Een welverdiende eer voor Stijntje (Stijn) Smit – de Rink. Vrijdag reikte locoburgemeester Peter Verschuren van Hoogezand Sappemeer in Hoogezand een Koninklijke Onderscheiding aan haar uit. Mevrouw Smit is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Stijntje Smit ontving de onderscheiding tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis te Hoogezand. Voorafgaand aan de uitreiking wordt ze benoemd als erelid van het organisatiecomité Samenloop voor Hoop Hoogezand-Sappemeer.

Ze is als voorzitter van de commissie Informatieverstrekking betrokken geweest bij de organisatie van Samenloop voor Hoop in 2014 en 2016. Vanaf 1995 is mevrouw Smit intensief betrokken bij de organisatie van de collectes voor het KWF in Hoogezand-Sappemeer. Ze is sinds 2004 voorzitter van de collectegroep. Daarnaast is ze vrijwilligster binnen Vrouwen van Nu, afdeling Kropswolde en vanaf 1999 secretaris van Dorpsbelangen Kropswolde. Sinds 2011 is mevrouw Smit naast deze activiteiten ook nog mantelzorger voor haar ernstig zieke echtgenoot.