Jan Ligthartschool

WESTERBROEK - Er is zo aan het einde van het schooljaar van alles aan de hand in de dorpen in onze gemeente als het gaat om het in stand houden van de plaatselijke basisschool. Hoog tijd om voor aflevering tweeëndertig van onze rubriek Vroeger en Nu met de camera af te reizen naar Westerbroek.

Hier weet men de school voorlopig open te houden, door aansluiting bij de Vereniging Zelfstandige Dorpsscholen. Op de foto van 1965 zien we de openbare lagere school en de onderwijzerswoning aan de Oudeweg, hoek Meesterslaan. In het boek ‘Westerbroek, van verleden naar heden’, geschreven door Jaap en Mien Westerdiep-Niemeijer, wordt de geschiedenis van de lagere school uitgebreid beschreven.

Wanneer het onderwijs in Westerbroek precies is begonnen is niet helemaal duidelijk. Wel dat er rond het jaar 1700 een zogenoemde schuurschool stond aan de Meesterslaan. In 1846 is het gedaan met de schuurscholen en wordt er een echte school gebouwd op de hoek van de Meesterslaan en de Oudeweg.

In 1883 wordt er weer een nieuwe school gebouwd, het huidige dorpshuis Aalmanshuus, samen een onderwijzerswoning. In 1899 vindt er bijbouw plaats met een lokaal aan de noordzijde, vanwege het stijgende leerlingenaantal. Nadat het toenmalige hoofd der school, de heer Burema, B & W wijst op de vier overvolle klassen in zijn school – rond de vijftig leerlingen per klas – wordt er nog een lokaal aan de noordzijde bijgebouwd in 1914.

Meester de Boer, die in 1923 zijn intrede doet op deze school, wordt in 1928 hoofd der school. Samen met zijn vrouw hebben ze jarenlang een prominente rol vervuld in Westerbroek. In 1952 neemt de gemeenteraad het besluit om de school de naam ‘Jan Ligthartschool’ te geven. In 1969 wordt de oude school afgekeurd en vervangen door een nieuwe houten school, die tegenover de oude school aan de Oudeweg wordt gebouwd, op de plek waar vroeger het ‘Blaauw huus’ van dhr. Geertsema van Sjallema stond, en waar ook de kleuterschool het Kwetternest werd ondergebracht.

In 1990 wordt deze houten school vervangen door de huidige school. Het oude schoolgebouw werd op 30 april 1971 geopend als dorpshuis door raadslid Pfeiffer en van de naam ‘Aalmanshuus’ voorzien door Chris Weening, toen leerling van de lagere school. Door het intensieve gebruik bleken al snel allerlei aanpassingen nodig: in 1980 de aanbouw van een postkantoor en in 1989 vond er een aanbouw plaats van douches, een uitbreiding van de peuterspeelzaal en de vestiging van de RABO-bank. Eind jaren ‘80 werd de zolder verbouwd tot biljartzaal en in 1992 werd de hal voorzien van een vide o.a. ter verbetering van de toegang van de biljartzaal en werd er een terras aangelegd.

Voor opmerkingen of aanvullingen mailt u naar : histverhosap@gmail.com. Meer over de historie van onze gemeente vindt u op: http://gemeentearchief.hoogezand-sappemeer.nl/ en www.historische-vereniging- hs.nl.