‘H-S gaf meeste voldoening’

HOOGEZAND- SAPPEMEER - Jaap van der Linde groeide als een gezonde Hollandse boerenzoon op in het Zuid-Hollandse dorpje Simonshaven.

Toch waren er gebeurtenissen die een stempel op die jeugd drukten. Na de Tweede Wereldoorlog werden zijn ouders geïnterneerd, ondanks voorspraak van dorpsgenoten; vader was vanaf 1935 NSB-lid geweest, mogelijk omdat hij als pachtboer gecharmeerd was van de NSB-leus ‘Boerenland in boerenhand.’ Kleine Jaap werd met zijn broer in de interneringsperiode ondergebracht bij zijn grootouders van moederskant. Een andere schokkende ervaring was de watersnoodramp van 1953. De boerderij van de familie Van der Linde bleef gespaard maar in de omgeving was veel schade en waren veel slachtoffers te betreuren. Jaap was actief als sporter en deed het goed op school. Zijn studie economie brak hij af, waarna hij op Voorne-Putten-Rozenburg opbouwwerker werd. Naast dit werk volgde hij een opleiding aan de sociale academie. Door dat werkkwam hij vaak in contact met gemeenten. Op de uitwerking en realisering van zij adviezen had hij geen invloed. Daaruit ontstond de behoefte om als burgemeester een rol te spelen in gemeentelijke organisaties. Jaap was inmiddels getrouwd met Ivonne. Het echtpaar vierde in 2014 het 50-jarig huwelijk, kreeg twee kinderen en telt inmiddels drie kleinkinderen. In 1974 solliciteerde Jaap voor het eerst en twee jaar later volgde zijn eerste benoeming als burgemeester, in Kortgene, een Zeeuwse gemeente met 3.500 inwoners. Na zeven jaar volgde het Brabantse Made en Drimmelen, waar hij eenzelfde periode als burgemeester diende. Van der Linde kwam in 1989 naar Hoogezand-Sappemeer, waar voldoende werk aan de winkel was. H-S had een negatief imago, met veel werkloosheid, sociale achterstanden en een slechte relatie tussen de lokale overheid en het bedrijfsleven. Ook de bestuurlijke cultuur was voor verbetering vatbaar. Een half jaar na zijn komst schreef hij aan het toenmalige college: ‘Het besluitvormingsproces vindt primair plaats in de PvdA-raadsfractie, waarvan het college vervolgens kennis mag/moet nemen. Deze fractie vergadert op maandagavond in de collegekamer, behandelt dan onder andere de agenda van het college, dat de daarop volgende dinsdagochtend vergadert en in feite de ingenomen standpunten van de voorafgaande avond over mag/kan nemen.’ Al noemt Van der Linde zich nog steeds sociaaldemocraat in hart en nieren, dit monopolisme werd hem te gortig. Van der Linde maakte zich sterk voor onder andere de komst van grote bedrijven als Kikkoman (sojasaus) en Unicharm (babyproducten). Ook stond hij aan de wieg van bedrijvenpark Rengers en het centrumplan.De verplaatsing van bedrijven als Nieboer, Helmers en Eekels vonden plaats en de Scheepswervenweg werd gerealiseerd. Niet alle inzet leidde tot successen. Liep in Made en Drimmelen het glastuinbouwcomplex Plukmadesepolder na een moeizame start snel vol, een soortgelijk project in Sappemeer flopte. Een hoogtepunt uit zijn carrière was de huldiging in 1998 van meervoudig Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Op 29 april 1999 reikte Van der Linde, zoals gebruikelijk op Koninginnedag, een aantal Koninklijke onderscheidingen uit. Groot was zijn verbazing toen hij zelf uit handen van toenmalig Commissaris der Koningin Hans Alders een onderscheiding kreeg: Van der Linde is Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Echter, bij zijn afscheid op 31 oktober van het jaar erna werd Van der Linde niet benoemd tot ereburger van H-S, tegen zijn verwachting in. “Later bleek dat de overgrote meerderheid in de gemeenteraad dat wilde, maar doordat enkele leden tegen waren en zeiden daarover de publiciteit te zullen zoeken, liet die grote meerderheid zich overdonderen, zodat een positief besluit er niet kwam!!” Naast zijn burgemeesterschap werd Van der Linde in 1999 voorzitter van FC Groningen, waarbij hij aan de wieg stond van het Noordlease Stadion.Deze functie vervulde hij tot 2003. Inmiddels was hij al drie jaar burgemeester af. Om dichter bij de kinderen en kleinkinderen te zijn, wilden Jaap en Ivonne terug naar het Zuiden. Ze vonden een huis in het centrum van het Belgische dorp Beerse en wonen daar tot volle tevredenheid. Van der Linde heeft vanaf dat moment overigens niet stil gezeten. Nog twee keer was hij waarnemend burgemeester, in respectievelijk Heeze-Leende (2004-2006) en Veldhoven (2006-2007). Anno 2017 is het toch echt gedaan met het werk. “Ivonne en ik wonen hier zeer tot onze zin en hebben nu qua werk een volledig lege agenda. Daardoor is er alle tijd voor vele sociale contacten, de (klein)kinderen, de tuin, fietsen, lezen etcetera.” Aan Hoogezand-Sappemeer denkt Van der Linde met genoegen terug: “Mede door mijn inzet is toekomstgericht denken en handelen op gang gebracht. Het imago is sterk verbeterd en de relatie tussen gemeente en bedrijfsleven is genormaliseerd. In bestuurlijk opzicht heeft het werk in H-S mij, denk ik, de meeste voldoening gegeven.” [caption id="attachment_36991" align="alignnone" width="431"]Jaap van der Linde Jaap van der Linde met zijn vrouw Ivonne. foto: Hans Berens[/caption]