Stichting OPOS klaar voor de toekomst met nieuw bestuursmodel

SLOCHTEREN - Het Bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) heeft de ambitie om per 1 januari 2018 een nieuw bestuursmodel te implementeren.

Directe aanleiding hiervoor is dat een van de twee leden van de algemene directie van OPOS aangegeven heeft in 2018 gebruik te maken van de prepensioenregeling. [caption id="attachment_36725" align="alignnone" width="287"]OPOS OPOS wil met Raad van Toezichtmodel nog beter onderwijs bieden[/caption] Vanaf 2018 zullen alle bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken onder verantwoordelijkheid van een Raad van Bestuur vallen. Deze zal gecontroleerd worden door een Raad van Toezicht die goedkeuring geeft aan belangrijke besluiten en fungeert als klankbord voor de Raad van Toezicht. De kinderen van Slochteren verdienen het best mogelijke onderwijs. OPOS staat er bedrijfsmatig goed voor. Dat betekent dat er tijd en ruimte is om een impuls te geven aan onderwijskundige doorontwikkeling. Dat vraagt om een bestuur dat klaar is voor de toekomst. Een bestuur dat slagvaardig en professioneel kan opereren in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Om die reden stelt het bestuur voor de transitie naar een nieuw bestuursmodel in te gaan. Hierdoor is het bestuur straks een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente Midden-Groningen en de andere onderwijsstichtingen in de gemeente. Ten slotte is het belangrijk dat er een goede scheiding is tussen het bestuur dat alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor zijn rekening neemt en de Raad van Toezicht die hier controle op uitoefent en functioneert als klankbord. De stichting kent 8 scholen in Slochteren: zeven scholen voor openbaar onderwijs en een samenwerkingsschool. Het onderwijs van OPOS bereidt (1000) leerlingen zo goed mogelijk voor op het vervolgonderwijs. Bij OPOS werken zo’n (86) mensen.