GroenLinks wil duurzame aanpak N33 met faunapassage

VEENDAM/ZUIDBROEK - De GroenLinks Statenfractie in Groningen wil dat de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam op een duurzame manier plaats gaat vinden. Daarnaast dient er een faunapassage te komen bij Tjuchem op de plek waar het Afwateringskanaal wordt gekruist, meent GroenLinks.

Er wordt door provincie en rijk momenteel gewerkt aan het Tracébesluit en GroenLinks vindt dat daarbij goed rekening moet worden gehouden met een goede ecologische inpassing en met duurzaamheidsmaatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en oplaadpunten langs de N33. Statenlid Harrie Miedema heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Groningen.

GroenLinks was geen voorstander van de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Nu de verdubbeling toch doorgaat, is het belangrijk de aanleg te combineren met aandacht voor ecologie en duurzaamheid, aldus Miedema.

Langs het Afwateringskanaal tussen Steendam, Tjuchem en Meedhuizen staat in de provinciale Omgevingsvisie een smalle ecologische verbindingszone gepland tussen het Schildmeer, via het Hondhalstermeer en de Blauwe Stad naar de Duitse grens bij Nieuweschans. De nieuwe brug in de nieuwe N33 over het Afwateringskanaal zou daarbij een barrière kunnen gaan vormen. Door hier nu al een faunapassage aan te leggen worden problemen in de toekomst voorkomen.