Cultuurfonds steunt de Fraeylemaborg met 100.000 euro voor herstelprojecten

Slochteren - Een enorme opsteker voor de Fraeylemaborg. De borg ontving van het Prins Bernhard Cultuurfonds de Grote Herstel Bijdrage Historische Buitenplaatsen 2017 van 100.000 euro, tijdens de jaarlijkse studiedag van het fonds en de Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen, gehouden op de bijzondere borg.

[caption id="attachment_36599" align="alignnone" width="270"]Cultuurfonds Mevrouw Saskia van Dockum, voorzitter Adviescommissie Monumentenzorg Cultuurfonds,
overhandigt de cheque aan Marjon Edzes, directeur van de Stichting
Landgoed Fraeylemaborg en Harrie van Ham, voorzitter Gerrit van Houten Stichting, eigenaar
Fraeylemaborg. Foto: Martijn Gijsbertsen[/caption] Deze jaarlijkse bijdrage van het fonds voor natuur en erfgoed is bestemd voor het noodzakelijke herstel van de Fraeylemaborg, waaronder 50.000 euro  voor het herstel van de toegangspoort, het schathuis, de ophaalbrug en de kademuren. De overige 50.000 euro is bestemd voor het herstel en verbetering van de natuurwaarden van het landgoed en het herstellen van de vijvers en grachten. Naast steun voor herstel is de bijdrage ook een blijk van waardering voor de grote inzet van beide stichtingen en de vele betrokken vrijwilligers om de natuur en de cultuurhistorie van de Fraeylemaborg te behouden en te laten beleven door een breed publiek.