Vroeger en Nu | de drie Waterhuizen

WATERHUIZEN - Waterhuizen wil ik roemen, waar ik woon is maar een stip

Als een grote stad gaat roemen, is het luttel van begrip

Maar toch is ’t hier aardig wonen, aan de weg en aan de vaart

Zeilen, schepen, snikke-tonen, klinken van het boord of paard …

Schippers, die in ’t lijntje lopen, treft men elke dag hier aan,

Timmeren, zagen, turf verkopen, ’t is een strijd om te bestaan …!

Onze camera heeft voor de dertigste aflevering van onze historische rubriek Vroeger en Nu andermaal de gemeentegrens opgezocht. We staan voor de voormalige lagere school aan de Winschoterweg in Waterhuizen. Sinds een grenscorrectie in 1969 behoren dit gebouw en deze omgeving tot onze gemeente. In de tijd, dat men in Waterhuizen graag een lagere school wilde oprichten, behoorde deze streek tot de toenmalige gemeente Noorddijk. Ruim 100 jaar geleden, in januari 1909, schreef een aantal inwoners een verzoek aan de Raad van de gemeente Noorddijk:

‘Ondergeteekenden, allen wonende te Roodehaan en Waterhuizen, wenschen eerbiedig Uw geacht College de aandacht te vestigen op onderstaand regelen. Te Roodehaan en Waterhuizen zijn ongeveer 40 à 45 schoolgaande kinderen, welke de school te Engelbert moeten bezoeken. Adressanten, vermeende met recht aanspraak te mogen maken op een schoolgebouw te Roodehaan of Waterhuizen, verzoeken Uw geacht College beleefd maar dringend, adressanten tegemoet te komen en aldaar een openbare lagere school te doen daarstellen, te meer daar het schoolpad slecht en de reis naar de school te Engelbert te lang is’.

Uiteindelijk werd de school van onze afbeelding in 1914 opgeleverd en er werd tot 1973 onderwijs verzorgd. Waterhuizen is vermoedelijk in de 17 e eeuw ontstaan. In de Aardrijkskundige Atlas van 1849 wordt Waterhuizen als volgt omschreven : ‘Een gehucht in het Gooregt, prov. Gron. 1.5 uur gaans O.Z.O. van Groningen, 0.5 uur gaans W.N.W. van Hoogezand en 10 min. Z.W. van Westerbroek waartoe het behoort, aan de linkeroever van het Schuiten of Winschoterdiep’. Vroeger noemde men deze buurt ‘De drie Waterhuizen’. Op de plek van de latere scheepswerven Pattje en Van Diepen , stonden drie boerderijtjes, die in het najaar werden omsloten door het water.

Waterhuizen was een standplaats van de stadsopzichters over het vervoer van turf uit de venen van Kropswolde en Westerbroek. De rivier de Hunze stroomt hier in het Winschoterdiep. In 1937 werd in Waterhuizen een begin gemaakt met de verbinding tussen het Winschoterdiep en het Van Starkenborghkanaal met een dubbele sluis.

Voor opmerkingen of aanvullingen mailt u naar : histverhosap@gmail.com. Meer over de historie van onze gemeente vindt u op: http://gemeentearchief.hoogezand-sappemeer.nl/ en www.historische-vereniging- hs.nl.