School mag open blijven

WESTERBROEK - orige week zette staatssecretaris van onderwijs, Sander Dekker zijn handtekening gezet waarmee de school in het hechte dorp behouden is.

Twee en een half jaar geleden, op 10 december 2014, kwam de wethouder van onderwijs naar het dorpshuis van Westerbroek met onheilspellend nieuws. De Jan Ligthartschool in Westerbroek zou te klein zijn en mogelijk moeten sluiten. De dorpsbewoners van Westerbroek lieten dit er niet bij zitten en onmiddellijk werd de werkgroep 'Maakbaar Westerbroek' opgestart met het doel alles op alles te zetten om de school in het dorp te behouden. Samen met de MR van de school hebben zij in de afgelopen twee en een half jaar alle mogelijke wegen onderzocht en bewandeld om een sluiting af te wenden.

De dorpsbewoners van Westerbroek hebben gezamenlijk de schouders eronder gezet. De dorpsbewoners kwamen op het spoor van Jan Schuurman Hess en zijn verenigde zelfstandige dorpsscholen (VZD). Met hem werd onderzocht of de Jan Ligthartschool overgedragen zou kunnen worden aan de VZD. Het zou de eerste school zijn die onder de in oprichting zijnde VZD zou vallen.

De VZD zocht contact met de politieke top van Nederland. Onder andere vice premier Lodewijk Asscher heeft zich hard gemaakt voor de Westerbroekse zaak. De VZD schreef samen met de dorpsbewoners een sluitend plan waarmee de school zou kunnen doorgaan onder de VZD. Wethouder Erik Drenth heeft alle medewerking die maar mogelijk was verleend aan een overdracht van de Jan Ligthartschool naar de VZD.

In februari van dit jaar was vriend van Westerbroek, vice premier Lodewijk Asscher al twee dagen op bezoek in het dorp. Vorige week woensdag was hij er weer bij in Westerbroek om het goede nieuws met de Westerbroeksters te vieren!

Het gaat goed met de Jan Ligthartschool. Er was een goed inspectierapport, Het leerlingenaantal groeit en het allerbelangrijkste; de kinderen hebben het fantastisch naar hun zin op de school. Kinderen leren muziek van dorpsbewoners, hebben een eigen moestuin in het dorp en krijgen periodiek les in de prachtige Westerbroekse natuur.