Bewoners fleuren Oosterpark op

HOOGEZAND - Onder leiding van het Buurt Comité Oosterpark en ondersteund door deskundige leiding van de vaste voorman van de gemeente, heeft een groep van 20 vrijwilligers de plantvakken in het Rijksmonument Oosterpark te Hoogezand een kleurtje gegeven.

In het kader van de reconstructie van dit monumentale 85-jarige park hebben de vrijwilligers – allen bewoners van de Oosterparkwijk – acht plantvakken gevuld met 600 éénjarigen. Na de start van het toekomstproof maken van het monument in de afgelopen maanden, zal er de komende jaren met grote voortvarendheid worden doorgewerkt. Participatie van aanwonenden is hierbij niet alleen gezellig, maar ook onontbeerlijk. Het buurtcomité kan daarom ook op een zeer geslaagde ochtend terugzien.