Kerk Harkstede over naar SOGK

HARKSTEDE - De Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede heeft overeenstemming bereikt met de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) over de overdracht van de monumentale kerk aan deze stichting.

De overdracht zal plaatsvinden op 2 juni in een bijeenkomst in de monumentale kerk in aanwezigheid van een notaris. Sinds de ingebruikneming van de Graankorrel is het kerkelijke gebruik van de monumentale kerk beperkt tot circa 1 kerkdienst per maand en enkele rouw- en trouwdiensten per jaar. Om een verantwoorde exploitatie, ook voor de toekomst, mogelijk te maken is ingezet op een functieverbreding, waarbij naast kerkelijk gebruik het gebouw een museale functie krijgt.