Wisseling bestuursvoorzitter en directie bij OUVW

WINSCHOTEN - Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken U.A. heeft een nieuwe bestuursvoorzitter en een nieuwe directeur.

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van OUVW gehouden is Mr. Albert Kraster door het bestuur benoemd als nieuwe bestuursvoorzitter en heeft de algemene ledenvergadering ingestemd met de benoeming van Akke Vrijmoeth als directeur van de vereniging en haar dochter Uitvaartverzorging Diedel Wessels B.V. Na een periode van bijna 25 jaar treedt Meindert Brust af als voorzitter van de vereniging wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. Brust laat een financieel gezonde en goed georganiseerde vereniging achter. Met het aantreden van Kraster luidt de vereniging met haar bestuur, dat tevens bestaat uit Martin Elderman (penningmeester), Elly Heikens (secretaris) en Wim de Vries, een nieuwe fase in van haar bestaan. Belang van de leden Directeur Akke Vrijmoeth, die onder meer de verantwoordelijkheid heeft voor de ledenadministratie en alle activiteiten die zich richten op de uitvaartverzorging: "Wat blijft is de zorg om het belang van de leden en de instandhouding van betaalbare en piëteitsvolle regionale uitvaartzorg maar nieuw zijn de uitdagingen waarmee de grootste zelfstandige en onafhankelijke uitvaartvereniging van Groningen de komende jaren geconfronteerd zal worden op het gebied maatschappelijke ontwikkelingen, toenemende regeldruk en toezicht."