Vroeger en Nu | De Huishoudschool

HOOGEZAND - Voor aflevering achtentwintig van de rubriek Vroeger en Nu staat onze camera in de Van Roijenstraat-Oost op de Peper Driehoek. Achter ons een vanouds bekende schoenenzaak met daarboven appartementen. Vroeger had je hier hotel De Nieuwe Brug, later Rowaan.

Op de foto uit 1925, van fotograaf Conens, zien we links de brug over het Kieldiep, op de achtergrond een vijftal huizen aan de Kielsterstraat, nu Kerkstraat. Tegenover deze huizen stond de lagere school, op de plek waar nu de Zirkoonflat staat. Eerst was het de openbare school aan de Kielsterstraat van meester Klaassens. In de Tweede Wereldoorlog de V.G.L.O. (Voortgezet Lager Onderwijs), waar de kinderen, die goed konden leren het 7de en 8ste leerjaar bezochten. Dit was gratis en bestemd voor kinderen, waarvan de ouders de vergelijkbare U.L.O. niet konden betalen. Na de oorlog kwam de gemeentelijke huishoudschool in dit pand.

Eind jaren ‘50 verhuisde de Huishoudschool naar de Frans Halsstraat in het nieuwbouwplan Noorderpark en heette vervolgens de G. Boerschool. De Nederlandse huishoudschool of kookschool behoorde tot het lager beroepsonderwijs en leidde op voor een beroep als huishoudster of dienstbode of had als functie vrouwen voor te bereiden op hun klassieke rol als huisvrouw. Op deze scholen leerden alleen meisjes koken, huishouden, voedingsleer en de basisvaardigheden, die bij huishouden van pas komen, zoals het bijhouden van een huishoudboekje en handwerken. Het huishoudonderwijs is in 1888 gestart met

de Haagsche Kookschool. Gedurende de 20e eeuw werd het onderwijs ook wel spottend de Spinazie Academie” of de Pudding HBS” genoemd. Met de Mammoetwet van 1968 kreeg het de naam Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs (L.H.N.O) en is het ook voor jongens toegankelijk geworden. Tot dan toe konden die alleen bij de Ambachtschool, de L.T.S terecht en waren beide scholen strikte jongens- en meisjesscholen. Begin jaren ’70 van de vorige eeuw werd op deze plek een winkelcentrum gerealiseerd, eerst genaamd winkelcentrum Gorecht, later Groot Gorecht en tegenwoordig is de naam: de Hooge Meeren. Realisatie van dit centrum ging toen niet zonder slag of stoot. Het Nieuwsblad van het Noorden van 12 juni 1969 meldt : ‘Na moeilijkheden tussen middenstand en gemeente in Assen en Groningen is er nu ruzie in Hoogezand, waar het toekomstbeeld van de gemeente in lijnrechte botsing komt met de winkeliersbelangen. De overheid ziet in gedachten een groot, nieuw en hoogwaardig winkelcentrum bij het uitbreidingsplan Goorecht. De winkeliers blijven liever zitten waar ze zitten, in de buurt van het oude Winschoterdiep. Voor een nieuw winkelcentrum heeft de overheid echter de middenstand nodig, want die middenstand moet het centrum vullen …!’

Voor opmerkingen of aanvullingen mailt u naar: histverhosap@gmail.com Meer over de historie van onze gemeente vindt u op: www.gemeentearchief.hoogezand-sappemeer.nl/ en www.historische-vereniging-hs.nl.