Examenstress op Aletta

HOOGEZAND-SAPPEMEER - Algemeen directeur Ineke de Roo, die het pakket examenopgaven laat openen door een examenkandidaat. Op het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand doen dit jaar 329 leerlingen eindexamen. Altijd weer een spannende tijd voor de examenleerlingen en hun ouders, maar zeker ook voor hun docenten.

De schriftelijke centrale examens eerste tijdvak zijn op 10 mei jl. gestart. Op de foto laat algemeen directeur Ineke de Roo een examenkandidaat de envelop met examenopdrachten openen. De leerlingen van de afdeling vmbo-kb, vmbo-bb (inclusief leerwerktraject) hebben inmiddels hun centrale examens afgerond. De kandidaten Handel & Administratie en Techniek doen in deze periode praktijkexamens.

Het eerste tijdvak eindigt op 24 mei 2017. Dan worden de gemaakte schriftelijke examens mavo, havo en vwo nagekeken door hun docenten en daarna nog door een tweede corrector op een andere school. Uiteindelijk ontvangen de leerlingen van alle genoemde afdelingen op 14 juni de uitslag of ze wel of niet geslaagd zijn. Wie in eerste instantie nog niet is geslaagd kan nog herkansen in het tweede tijdvak op 19, 20 of 21 juni. De uitslag hiervan zal op 30 juni bekend worden gemaakt. De feestelijke diplomeringen staan gepland na de herexamens op vijf avonden in de periode van 5 t/m 13 juli. Foto: Afke Jansen