De Klabbe

FOXHOL - Behandelen we in deze rubriek pareltjes uit de historie van onze gemeente, zo af en toe moeten we de camera richten op een actuele situatie. Aflevering zevenentwintig van onze rubriek Vroeger en Nu brengt ons naar Foxhol: tot onze verbijstering werden we begin april geconfronteerd met de afbraak van de vroegere Openbare Lagere School te Foxhol. Het gebouw dateert van 1884 en is tot 1953 in gebruik geweest als lagere school, daarna als dorpshuis De Klabbe.

Ofschoon er al sinds begin 17de eeuw (huis)onderwijs werd gegeven in Foxhol, is er pas in 1740, in opdracht van de ‘Volmagten van de school te Foxhol’, een afzonderlijke school gebouwd. Na afbraak en nieuwbouw op deze plaats (omstreeks 1840), is, in verband met toename van het aantal leerlingen tot 110, in januari 1884 door de Raad van de gemeente Hoogezand besloten om een nieuw schoolgebouw te bouwen naast de toenmalige school en de onderwijzerswoning.

De oude school zal worden verbouwd tot onderwijzerswoning en gasthuis voor de onderwijzers en onderwijzeressen. In verband met de verbouwing wordt het gezin van onderwijzer E. Zijl tijdelijk elders ondergebracht. Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe school, stelt de gemeente Hoogezand fl. 50,- beschikbaar voor een kinderfeest, de ouders hadden reeds 80 gulden toegezegd. Door een verdere toename van het aantal leerlingen verzoekt de opvolger van Zijl, Henderikus Jonkman, het Gemeentebestuur om de school uit te breiden naar zes klassen. In 1900 wordt de bijbouw van 2 lokalen (incl. verplaatsen brandspuithuisje) gegund aan Gebr.Wolrich te Hoogezand voor 4643 gulden.

De bijbouw vindt plaats aan de oostkant van de bestaande vierklassige school en wijkt af van het oorspronkelijke ontwerp. Rechts van het hoge bijgebouwde gedeelte is het brandspuithuisje gebouwd. Hierdoor ontstond een nauwe doorgang, die veel werd gebruikt door verliefde jongens en meisjes. Ook vonden er wel vechtpartijen plaats tussen rebellererende jongens. In verband met het grote aantal leerlingen wordt het kerkgebouw Rehoboth te Foxhol gehuurd voor twee gulden per week. Veertig kinderen krijgen hier tijdelijk onderwijs. In 1953 was deze school niet meer geschikt om onderwijs te geven en is er een nieuwe school gebouwd aan de Pluvierstraat, die in 2012 is afgebroken ten behoeve van de bouw van het Multi Functioneel Centrum. De school heeft sinds 2013 een onderkomen in het huidige Multi Functioneel Centrum, waarin ook de sporthal, dorpshuis en peuteropvang is gehuisvest.

Voor opmerkingen of aanvullingen mailt u naar : histverhosap@gmail.com. Meer over de historie van onze gemeente vindt u op: www.gemeentearchief.hoogezand-sappemeer.nl/ en www.historische-vereniging- hs.nl.